SÚLAD S PRÁVNYMI PREDPISMI

Náš tím je vyškolený v oblasti právnych predpisov upravujúcich opisy výrobkov v každom štáte, v ktorom pôsobíme.

Spoločnosť Nielsen Brandbank úzko spolupracuje s úradmi Trading Standards, Leatherhead Research Ltd. a ďalšími orgánmi v odvetví, aby zabezpečila, že si udrží prehľad o právnych predpisoch každého trhu. Tieto zmeny v požiadavkách sa odrážajú v našich častých aktualizáciách postupov pre dátové modely a digitalizáciu údajov.

Tvrdo pracujeme na tom, aby sme splnili prísne požiadavky organizácie Global Standards a právnych predpisov EÚ a tak zaistili, aby všetky naše informácie o výrobkoch uspokojili potreby predávajúcich, značiek i zákazníkov.

Viac informácií vám prostredníctvom e-mailu poskytne naše právne oddelenie.