Zúfalému vyhľadávaniu súborov a duplikovaniu vašej práce už odzvonilo

Ubezpečte sa, že celý váš tím pracuje s najnovšou verziou vašich marketingových aktív.

Služba Enrich je k dispozícii samostatne alebo v podobe rozšírenia našej platformy Produktová knižnica a umožňuje spoločnostiam jednoducho a bezpečne katalogizovať, vyhľadávať a zdieľať digitálne aktíva.

Spravujte všetok svoj digitálny obsah z jedného miesta

Používatelia Produktovej knižnice majú možnosť prepojiť marketingové aktíva z platformy Enrich s už existujúcim obsahom o výrobkoch.

ZALOŽENÁ NA CLOUDOVEJ TECHNOLÓGII

Založená na cloudovej technológii

SPRÁVA MEDIÍ

Ukladá všetky druhy súborov

SPRÁVA MEDIÍ

Komplexné oprávnenia