Betty Crocker

Spoločnosť Nielsen Brandbank digitalizuje údaje o výrobkoch v rôznych jazykoch pomocou vlastného špecializovaného softvéru za pomoci vyškolených tímov po celom svete.

Medzinárodné nariadenia o bezpečnosti vyžadujú, aby spotrebitelia mali k dispozícii informácie o výrobkoch vrátane zloženia, alergénov, výstrah a obmedzení veku. Predajcovia navyše potrebujú mať k dispozícii údaje vo formáte, ktorý je podporovaný ich webovými stránkami, a zákazníci chcú spoľahlivé, prístupné a štandardizované informácie o výrobkoch.

Celý postup sa začína vyhotovením fotografií všetkých strán balenia s vysokým rozlíšením. Tieto snímky sú potom priradené jednému z našich tímov, ktorý začne so zadávaním údajov do nášho špecializovaného systému.

Za 20 rokov pôsobenia vyvinula spoločnosť Nielsen Brandbank spoľahlivé pravidlá pre vytváranie obsahu a zadávanie údajov, pričom všetky sú navrhnuté tak, aby zaistili vysoký štandard presnosti a konzistentnosti, ktorý spĺňa špecifikácie predajcov i celého odvetvia. Na každú časť údajov o výrobku sa uplatňujú vlastné pokyny spoločnosti Nielsen Brandbank na ich zadávanie, vďaka čomu sú tieto informácie konzistentné naprieč celým sortimentom výrobkov.

Každý výrobok spracúvajú aspoň dvaja členovia digitalizačného tímu. Zavedený máme i dôkladný postup dohľadu nad kvalitou. Výsledkom je obsah o výrobkoch, digitalizovaný spoločnosťou Nielsen Brandbank, ktorý dodávatelia rýchlo schvaľujú už na prvý raz, a ktorý je možné publikovať na stránkach predajcov rýchlo a bez starostí.