Vytvárame, zhromažďujeme a riadime produktový obsah pre využitie v omnichannel

Pozrite si naše video
  • Vytvárame snímky s vysokým rozlíšením
  • Digitalizujeme údaje na baleniach
  • Digitalizujeme presnú hmotnosť a rozmery
  • Kontrolujeme kvalitu všetkých snímok a údajov
  • Kontrolujeme súlad obsahu s právnymi predpismi
  • Distribuujeme tento obsah maloobchodným predajcom
Viac informácií