Sieć Carrefour rozpoczęła w Polsce wdrożenie ogólnoświatowego systemu GDSN – Globalnej Sieci Synchronizacji Danych. Jest to międzynarodowy rejestr ustandaryzowanych danych produktowych, składający się z certyfikowanych katalogów, zwanych data pool’ami. Zarejestrowanych jest w nim obecnie 18 milionów GTIN-ów (Globalnych Numerów Jednostek Handlowych, w których strukturę wpisują się również kody EAN), a korzysta z niego 36 000 podmiotów gospodarczych. Głównym celem GDSN jest umożliwienie płynnego, usystematyzowanego przesyłu danych w ustandaryzowanym formacie, zgodnym z systemami każdej ze stron. Możliwa dzięki temu optymalizacja zarządzania łańcuchem dostaw, przynosi wiele istotnych korzyści wszystkim uczestnikom systemu: dostawcom, producentom, hurtowniom, sieciom handlowym itd.

Jedyny katalog GDSN, który posiada lokalny polski dział obsługi klienta, to Global Product Exchange – udostępniany przez firmę Nielsen Brandbank, od kilku lat współpracującą z siecią Carrefour w zakresie dostarczania wysokiej jakości danych B2C na temat produktów z branży FMCG. Kiedy więc Carrefour poinformował o inicjacji projektu wymiany ze swoimi dostawcami informacji B2B o produktach w sposób elektroniczny, zgodnie z ogólnoświatowymi standardami GS1, Nielsen Brandbank natychmiast ogłosił gotowość wspierania wdrożenia projektu w Polsce.

Nielsen Brandbank oferuje producentom unikalną na rynku możliwość dostarczania do sieci handlowych kompletnych danych na temat produktu: B2B + B2C za pomocą jednego kanału. Łącznie Europejski Model Danych zbieranych w GDSN, na którym oparty jest polski profil przyjęty przez Carrefour, obejmuje 108 atrybutów, w tym całą hierarchię opakowaniową, dane wymagane przez Rozporządzenie 1169/2011, jak i przez unijną dyrektywę konsumencką UE 83/2011. Skorzystanie z usług Nielsen Brandbank daje korzyści nie do przecenienia: znaczne uproszczenie i usystematyzowanie dostarczania aktualnych danych do sieci handlowych, skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek wielokanałowy, zmniejszenie kosztów obsługi błędów i w konsekwencji poprawa dostępności danych o produktach i wzrost sprzedaży samych produktów.

Bezpośrednia i automatyczna wymiana danych podstawowych i szczegółowych to przyszłość światowej logistyki. Dzięki GDSN producenci, dostawcy, jak również odbiorcy danych: sieci handlowe, hurtownie etc., mają możliwość korzystania z jednego miejsca składowania wysokiej jakości danych i automatycznego pobierania ich. Nielsen Brandbank, światowy lider w tworzeniu i zarządzaniu danymi produktowymi, oferuje pełną pomoc polskim producentom i dostawcom, w rejestracji ich produktów w GPE (Global Product Exchange) – certyfikowanym katalogu GDSN. Raz wprowadzone tam dane widoczne są globalnie, przez wszystkich uczestników katalogu, dlatego producent ma możliwość transparentnej ich wymiany z użyciem Globalnego Rejestru, z którego korzystają największe międzynarodowe sieci handlowe i do którego wciąż podłączają się kolejne. Carrefour do końca b.r. prowadzić będzie prace dostosowawcze i testy z wybranymi dostawcami, a proces przyłączania użytkowników do wersji produkcyjnej systemu rozpocznie się w pierwszym kwartale 2016 r.

Im szybciej producenci zaczną rejestrować swoje produkty w katalogu GPE – jednym z certyfikowanych katalogów GDSN, tym szybciej dane te będą dostępne dla wszystkich uczestników systemu. W krótkim czasie pojawią się wymierne korzyści, z których największą jest kompletna, aktualna i wyczerpująca informacja o produkcie, niezbędna w sprzedaży wielokanałowej, wspierana i zarządzana przez firmę Nielsen Brandbank od 18 lat specjalizującą się w dostarczaniu danych produktowych w dowolne miejsce na rynku.