Nielsen Brandbank Warehouse

เราเก็บ สร้าง และกระจายเนื้อหาดิจิตอลที่สร้างผลลัพธ์ทางออนไลน์ที่มากที่สุดแก่ผลิตภัณฑ์ FMCG

Nielsen Brandbank นำรูปถ่ายที่มีความละเอียดสูงและทำให้ข้อมูลด้านหลังของคุณทั้งหมดเป็นรูปแบบดิจิตอล. เรากระจายเนื้อหานี้ไปยังร้านค้าบนเว็บไซต์ของผู้ค้าปลีก ซึ่งมีผู้ซื้อออนไลน์จำนวนหลายล้านคนทั่วโลกเข้าไปดู. สิ่งที่เราต้องการจากคุณทั้งหมดคือตัวอย่างผลิตภัณฑ์

รวมถึงการเก็บและการกระจายเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ เราเสนอโซลูชั่นดังต่อไปนี้: