Nielsen Brandbank Data Capture - Betty Crocker Pack

Nielsen Brandbank เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ในภาษาต่างๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งขึ้นเองพร้อมกับทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะทั่วโลก

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศต้องใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น ส่วนผสม สารก่อภูมิแพ้ คำเตือน และการจำกัดอายุ เพื่อให้สามารถวางจำหน่ายแก่ลูกค้าได้. นอกจากนี้ ผู้ค้าปลีกต้องใช้ข้อมูลในรูปแบบที่ทำงานร่วมกับเว็บไซต์ และผู้ซื้อต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าไว้วางใจ เข้าถึงได้ง่าย และมีมาตรฐาน

กระบวนการเริ่มต้นจากการนำภาพถ่ายของบรรจุภัณฑ์ในทุกด้านที่มีความละเอียดสูง. รูปภาพเหล่านี้จะได้รับการมอบหมายไปยังทีมงานด้านข้อมูลของเราเพื่อเริ่มป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบที่ลูกค้าต้องการ

Nielsen Brandbank ได้พัฒนาการสร้างเนื้อหาและกฎระเบียบในการป้อนข้อมูลที่สมบูรณ์มากกว่า 20 ปี ทุกอย่างได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรฐานที่สูงของความแม่นยำและความสอดคล้องได้ผ่านข้อกำหนดของอุตสาหกรรมและผู้ค้าปลีก. ข้อมูลผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีแนวทางของ Nielsen Brandbank สำหรับการป้อน ซึ่งจะให้ความมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะสอดคล้องกันระหว่างประเภทผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

จะมีการดำเนินการผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นโดยสมาชิกของทีมเก็บข้อมูลอย่างน้อยสองคน และเรามีขั้นตอนการควบคุมคุณภาพอันสมบูรณ์. ดังนั้น เนื้อหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเก็บข้อมูลโดย Nielsen Brandbank จะได้รับการลงนามอย่างรวดเร็วโดยผู้จัดจำหน่ายในตอนแรก และได้มีการเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ของผู้ค้าปลีกอย่างรวดเร็วและปราศจากความยุ่งยาก