ความรับผิดชอบต่อสังคม

Nielsen Brandbank ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรการกุศลในท้องถิ่นโดยให้การสนับสนุนทางการเงินและทางกายภาพแก่องค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ในแต่ละปีพนักงานทั่ว theglobe อุทิศวันทำการ Nielsen Global Impact Day ซึ่งเราให้ยืมผู้เชี่ยวชาญของเราหรือเพียงแค่เสนอความช่วยเหลือในชุมชนท้องถิ่นของเรา

BrandBankUpdatedCSRImage2
BrandbankUpdatedCSRImage3
BrandBankCSRUpdatedImage1

เราทำงานร่วมกับการกุศล

break_charity_1
each-logo
vco_11052_3128d313d57f12f3f93e1e5a71e468db
imgID48474891.jpg.gallery
nelsons-journey-logo-no-head-with-smile-cmyk
redwings_logo
ได้รับการติดต่อ