Sociálna zodpovednosť podnikov

Nielsen Brandbank úzko spolupracuje s miestnymi charitatívnymi organizáciami a poskytuje finančné a fyzické dary organizáciám, ktoré zastupujú ľudí v núdzi. Nielsen Global Impact Day, naša profesionálna komunita alebo jednoducho ponúknuť ruku v našich miestnych komunitách.

BrandBankUpdatedCSRImage2
BrandbankUpdatedCSRImage3
BrandBankCSRUpdatedImage1

CHARITY, KTORÉ PRACUJEME

break_charity_1
each-logo
vco_11052_3128d313d57f12f3f93e1e5a71e468db
imgID48474891.jpg.gallery
nelsons-journey-logo-no-head-with-smile-cmyk
redwings_logo
Skontaktujte sa


    Bližšie informácie o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, nájdete v Pravidlách o ochrane osobných údajov.