Zákazníci využívajú rôzne online zdroje pre vyhľadanie a porovnanie produktov. Viete však, kde sa zobrazujú aké informácie? Nájdu Vás zákazníci ľahko a dáva im nájdený produktový obsah význam bez ohľadu na to, akým spôsobom ho vyhľadajú?

GS1 SmartSearch: nový štandard pre popis Vašich produktov, ktorý uľahčí ich vyhľadanie v online svete.

SmartSearch webový slovník poskytuje možnosť vytvorenia štruktúrovaných informácií o produktoch, ktoré sú “čitateľné” pre počítačový softvér, vrátane vyhľadávačov, eshopov a smartfónových aplikácií.

Zvyšuje sa online viditeľnosť Vašich produktov, relevantnosť výsledkov vyhľadávania na eshopoch a vo vyhľadávačoch. Zákazníci nájdu vyhľadávaný tovar omnoho jednoduchšie a Vy im tak poskytnete lepšie skúsenosti pri online nakupovaní, pretože im ponúknete konzistentný obsah naprieč všetkými kanálmi.

Spoločnosť Nielsen Brandbank Vám pomôže implementovať SmartSearch do Vašej siete.

Úzko spolupracujeme s GS1 a spoločne sme zdokonalili proces implementácie SmartSearch, ktorý podporuje nový štandard GS1.

GS1 SMARTSEARCH

Využite maximálnu hodnotu z obsahu, ktorý už spravujete a distribuujete cez Nielsen Brandbank.

GS1 SMARTSEARCH

Špecializovaný integračný tím Vás prevedie celým procesom a zabezpečí rýchlu integráciu.

GS1 SMARTSEARCH

Produktový obsah zobrazený konzistentne naprieč všetkými kanálmi; vo všetkých eshopoch, vyhľadávačoch a aplikáciách.

GS1 SMARTSEARCH

Všetok Váš produktový obsah môžete na Vašich eshopoch a ehopoch retailových partnetov spravovať a združovaťvo formáte SmartSearch.

Potrebujete viac informácií o GS1 SmartSearch?

Pozrite si toto krátke video alebo navštívte webstránku GS1.