Základná Služba

Základná služba zahŕňa základné informácie potrebné na to, aby ste mohli predávať a propagovať svoj výrobok, a ktoré pre vás digitalizujeme jediným plynulým procesom.

Čo získate:

Základné údaje o výrobku

Digitalizujeme text na každom výrobku, ako aj údaje na zadnej strane balenia, aby mali vaši zákazníci prístup k úplným a presným informáciám o každej položke z vášho sortimentu.

A

Kvalitné snímky pre web aj tlač

Optimalizované na používanie v internetových maloobchodoch a na všeobecné tlačové potreby.

A/alebo

Obsah pre merchandising

Obsah pre merchandising, ktorý poskytuje potrebné dáta pre Plánovačov kategórií pri vytváraní virtuálnych plánogramov: váhy, rozmery a v prípade potreby aj 3D modely

Rozšírená Služba

V rámci našej Rozšírenej služby môžete upravovať a obohacovať obsah, ktorý pre vás vytvoríme; dokážeme s vami spolupracovať na vytváraní obsahu, ktorý lepšie odráža vašu značku a prispôsobí sa požiadavkám vašich výrobkov.

Čo získate:

Rozšírené údaje

Rozšírené údaje, ktoré v sebe spájajú informácie zo zadnej strany balenia s vytvorením kreatívneho textu.

A/alebo

Vylepšené fotografie

Vylepšené fotografie, ktoré vám poskytnú viac možností adaptovať vzhľad vašich výrobkov online. Zábery balení upravíme podľa vašich pokynov; môžete si napríklad vyžiadať:

  • Určitý záber nasnímaný z iného uhla
  • Záber výrobku po rozbalení
  • Pridanie základných rekvizít do pozadia
  • Odlišné osvetlenie, zvýraznenie alebo tiene
  • Alebo skupinový záber celého sortimentu výrobkov