OBOHAŤTE PRODUKTOVÉ STRÁNKY O ROZŠÍRENÝ OBSAH

SÚ VAŠE PRODUKTOVÉ STRÁNKY OPTIMALIZOVANÉ PRE VYŠŠIU VIDITEĽNOSŤ A PREDAJNOSŤ?

Ak chcete vyniknúť online, musíte rozšíriť produktové stránky pomocou redakčného obsahu vrátane marketingových obrázkov, kreatívnych textov, porovnávacích tabuliek a ďalších prvkov, aby ste presvedčili spotrebiteľov, že váš produkt je vo svojej triede ten najlepší.

Prečo? Pri rozšírenom obsahu je o 25 % vyššia pravdepodobnosť, že si zákazníci produkt kúpia.

PREDSTAVUJEME CONNECT+

Connect+ vám umožňuje vytvárať multimediálne zážitky z nakupovania online poskytnutím obohateného obsahu online a vytvorením úplného a dynamického zobrazenia produktu, čo vedie k zvýšeniu predaja a spokojnosti zákazníkov.

Zvýšte návštevnosť a konverzie na vašich produktových stránkach, aby ste vytvorili povedomie o značke a zároveň pre svojich spotrebiteľov pomocou Connect+ vytvorili lepší zážitok z digitálneho nakupovania.

POSUŇTE SVOJE PRODUKTOVÉ STRÁNKY NA VYŠŠIU ÚROVEŇ

Využite obohatený obsah na vloženie príbehu značky, premenu zákazníkov na verných, vracajúcich sa kupujúcich a využitie všetkých potenciálnych výhod z vašich produktových stránok

LEPŠIE ZAPOJENIE

Posuňte zážitok z produktovej stránky na vyššiu úroveň a presvedčte tak zákazníkov, ktorí sa ešte nerozhodli, či si kúpia váš produkt alebo nie, tým, že im umožníte kvalifikovane sa rozhodnúť

ZLEPŠITE VÝSLEDKY VYHĽADÁVANIA

Zvýšte viditeľnosť produktu pomocou obohateného obsahu, ktorý vám pomôže zlepšiť viditeľnosť a konverzný pomer

ODLÍŠTE SVOJ PRODUKT OD KONKURENCIE

Pridajte porovnávacie tabuľky, ktoré napomáhajú krížovému predaju a informujú kupujúcich o všetkých položkách v kategórii produktu

NIŽŠÍ POČET VRÁTENÍ PRODUKTOV

Jedným z najčastejších dôvodov vrátenia tovaru sú nepresné alebo neúplné informácie o produkte. Vďaka obohatenému obsahu majú značky oveľa viac priestoru a flexibility na informovanie a posilnenie možností kupujúcich

Skontaktujte sa


Bližšie informácie o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, nájdete v Pravidlách o ochrane osobných údajov.