GS1 SmartSearch

Zlepšite viditeľnosť svojich produktov online.

Pre Google a iné vyhľadávače je náročné presne prečítať, pochopiť a indexovať dáta, ktoré ovplyvňujú kvalitu výsledkov vyhľadávania.

BrandBankGS1-SmartSearch

Predstavujeme vám GS1 SmartSearch

GS1 Inteligentné vyhľadávanie je nový štandard popisovania produktov. Pomocou neho je možné ich online vyhľadať rýchlejšie. Využívanie GS1 Inteligentné vyhľadávanie dáva vašim produktovým informáciám štruktúru, aby boli definovateľné a pre stroje čitateľné, a teda aby vyhľadávačom a aplikáciám poskytovali konzistentné dáta, čo znamená, že ku kupujúcemu sa dostanú iba relevantné a zaujímavé informácie.

Výhody

Väčšia online viditeľnosť produktov.

Lepší imidž značky

Konzistentné zobrazenie obsahu vo všetkých komunikačných kanáloch.

Menšia časová náročnosť a nižšie náklady.

Skontaktujte sa


Bližšie informácie o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, nájdete v Pravidlách o ochrane osobných údajov.