Riešenia pre správu digitálnych aktív

Centralizujte správu svojho digitálneho produktového obsahu.

Prostredníctvom jedinej centrálnej lokality vám produktová knižnica poskytuje jedinú webovú platformu na uchovávanie digitálneho produktového obsahu s možnosťou uploadovať, spravovať a zdieľať digitálne mediálne aktíva v rámci svojej organizácie.

Predstavujeme vám Produktovú knižnicu a Enrich

Spravujte svoj existujúci digitálny marketingový obsah, revidujte a schvaľujte produktový obsah, ktorý pre vás zachytila spoločnosť Nielsen Brandbank. Naša platforma pre správu digitálnych aktív vám umožňuje organizovať svoj produktový obsah a ďalšie marketingové aktíva, aby všetky zainteresované osoby pracovali len s jednou verziou produktových informácií.

Výhody

  • Jedna centrálna lokalita
  • Bezpečná platforma
  • Jednoduchý prístup
  • Jedna verzia produktových informácií

ČO NAŠI ZÁKAZNÍCI POTVRDZUJÚ

Skontaktujte sa


Bližšie informácie o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, nájdete v Pravidlách o ochrane osobných údajov.