KERRY FOODS CASE STUDY

KerryFoodsMorrisons
1-After
2-After-(1)
3-After-(1)

S ohľadom na skutočnosť, že 50 % našich obratov z ecommerce prichádza prostredníctvom mobilných zariadení, sme pri optimalizácii produktových fotografii bez zaváhania začali spolupracovať s Nielsen Brandbank. Keďže Nielsen Brandbank sa už zaoberali našimi fotografiami, využitie služby fotografii vhodných pre mobilné zariadenia nám umožnilo zmodernizovať celý proces a koniec koncov každému vylepšiť skúsenosť z nákupu cez mobilné zariadenie.

Daniel Murphy

Kerry Foods

Skontaktujte sa


Bližšie informácie o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, nájdete v Pravidlách o ochrane osobných údajov.