HEINZ CASE STUDY

ABOUT HEINZ CASE STUDY

Spôsobila zásadný prevrat v spôsobe využitia planogramov s fotografiami. Teraz máme celý rad profesionálnych, realistických planogramov, ktoré môžeme predstaviť našim predajcom a ktoré nám umožňuje predať naše nápady.

Oliver White

Heinz

Skontaktujte sa