BOYNE VALLEY CASE STUDY

ABOUT BOYNE VALLEY CASE STUDY

Viac ako 30 % spotrebiteľov predpokladá, že ich mobilné telefóny budú v budúcnosti ich hlavným nákupným nástrojom, a preto sme chceli zabezpečiť, aby naše značky boli pripravené na mobilné zariadenia. Nielsen Brandbank veľmi uľahčila celý proces tvorby fotografií optimalizovaných pre mobilné zariadenia. Služby zákazníkom boli v priebehu celého procesu veľmi efektívne.

Sharon McIntyre

Boyne Valley

Skontaktujte sa


Bližšie informácie o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, nájdete v Pravidlách o ochrane osobných údajov.