DATA POOL

Wzmocnij współpracę między partnerami handlowymi

Dołącz do sieci GDSN, łączącej dostawców ze sprzedawcami, która została stworzona, aby umożliwić automatyczne współdzielenie informacji o produktach, takich jak dane logistyczne, marketingowe i wszystkie dane wymagane prawnie. To globalnie ustandaryzowany system, dlatego zawsze masz pewność, że otrzymasz od partnerów dane, które są spójne i aktualne.

Przedstawiamy Global Product Exchange

GPE – Data Pool Nielsen Brandbank – zapewnia obszerną bazę danych produktowych B2B i B2C zgodną ze standardami GS1 GDSN. To zintegrowane narzędzie, pozwoli Ci wdrożyć nowoczesną strategię cyfrową, zapewniającą spójne dane w całej firmie i umożliwiającą publikowanie danych produktowych dostępnych dla wszystkich partnerów handlowych, połączonych z dowolnym data pool’em GDSN na świecie.

Korzyści

Wzmocniona współpraca między partnerami handlowymi

Szybsze wejście nowych produktów na rynek

Lepsza dokładność i spójność danych

Mniejsze koszty logistyczne

Skontaktuj się z nami