SATYSFAKCJA KLIENTÓW

Od ponad 8 lat działamy w Polsce, starając się dostarczać Państwu najwyższą jakość usług: doradzamy i pomagamy, oferując innowacyjne rozwiązania ułatwiające pracę w świecie eCommerce. Państwa opinie na nasz temat są dla nas niezwykle cenne – to dzięki nim wyciągamy wnioski i wdrażamy nowe działania. Uwagi można przesyłać, wypełniając specjalną ankietę,
lub poprzez formularz kontaktowy widoczny po prawej stronie.

Wysyłając ankietę, można wziąć udział w konkursie.

Regulamin przyznawania nagrody

Organizator konkursu

Organizatorem jest firma ACNIELSEN POLSKA Sp. z o.o. spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022140, NIP: 5260004753, REGON: 010148545
(prowadząca działalność pod nazwą handlową „Nielsen Brandbank”).

Przedmiot

Regulamin dotyczy zasad prowadzenia Badania Satysfakcji Klientów usługi Nielsen Brandbank (Badanie) oraz zasad przyznania nagrody dla najciekawszych odpowiedzi udzielonych podczas badania.

Zasady

 • Badanie Satysfakcji Klientów prowadzone jest cyklicznie, raz na kwartał.
 • W Badaniu może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która reprezentuje Producenta, Sieć handlową, sklep internetowy lub innego Odbiorcę Danych, która korzysta z usług i/lub Biblioteki Produktowej Nielsen Brandbank.
 • Podczas jednego cyklu badania (w jednym kwartale) każda upoważniona osoba może wypełnić tylko jedną ankietę.
 • Każda upoważniona osoba może brać udział w konkursie dowolną ilość razy, pod warunkiem, że w czasie jednego cyklu badania wyśle tylko jedną odpowiedź konkursową (łącznie 4 razy w każdym roku). Aktualna edycja konkursu trwa do 31 grudnia 2020 r.
 • W Badaniu można udzielić dodatkowej odpowiedzi na pytanie otwarte. Za udzielenie odpowiedzi na to pytanie przewidziana jest nagroda.
 • Nagroda zostanie przyznana za najciekawszą odpowiedź udzieloną na pytanie otwarte.
 • Najciekawszą odpowiedź wskaże jury, w skład którego wchodzą:
  • Kamila Wrońska – Central Europe Commercial Director Nielsen Brandbank
  • Marcin Ambroziak – Quality Assurance Nielsen Brandbank
 • Odpowiadając na pytanie otwarte, wyrażasz zgodę na publikację przez Nielsen Brandbank odpowiedzi oraz podpisanie jej nazwą firmy i nazwiskiem autora.
 • Odpowiadając na pytanie otwarte, zgadzasz się przestrzegać odpowiednich zasad etycznych Twojej firmy (w tym jej polityki antykorupcyjnej) oraz wszelkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych.
 • W każdym badaniu przewidziana jest jedna nagroda główna w postaci gadżetu elektronicznego oraz dwa wyróżnienia nagrodzone gadżetami biurowymi.
 • Nagrody nie są zbywalne i nie ma możliwości przyznania ich alternatywy pieniężnej.
 • O rodzaju nagrody Brandbank poinformuje każdorazowo, zapraszając do udziału w Badaniu.
Skontaktuj się z nami


Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, które nam przekazujesz, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.