DATA POOL

KIEDY INFORMACJE O TWOIM PRODUKCIE SĄ PRECYZYJNE I DOSTĘPNE, TWÓJ BIZNES WYGRYWA.

Global Data Synchronization Network (GDSN) to największa sieć danych produktowych na świecie. GDSN umożliwia każdej firmie, na dowolnym rynku przejrzyście udostępniać wysokiej jakości informacje o produkcie. Firmy różnej wielkości potrzebują tego samego – rzetelnych, aktualnych informacji o produktach – aby przynosić korzyści zarówno konsumentom jak i swoim klientom.

Dzięki GDSN, wysokiej jakości dane są pobierane, utrzymywane i udostępniane automatycznie, zapewniając partnerom biznesowym natychmiastowy dostęp do najnowszych i najbardziej kompletnych informacji potrzebnych w handlu produktami na rynkach lokalnych i globalnych.

Każda firma mająca potrzebę wysyłania lub odbierania informacji produktowych, może skorzystać z zalet oferowanych przez GDSN, subskrybując platformę Global Product Exchange.

Global Product Exchange pozwoli Ci skonfigurować treść i zakres informacji o produkcie oraz zsynchronizować je ze wszystkimi partnerami handlowymi, dzięki czemu będziesz mógł dostarczyć aktualne i wiarygodne dane dla wszystkich rynków jednocześnie.

PREZENTACJA GLOBAL PRODUCT EXCHANGE

Nasz GDSN Connector łączy treść produktu skierowaną do konsumenta (B2C), przygotowywaną przez Nielsen Brandbank, ze światem B2B GDSN – agregując je, aby zapewnić zunifikowane źródło danych produktowych B2B i B2C, zgodne ze standardami GS1 GDSN. To naprawdę wyjątkowa oferta na rynku globalnym.

KORZYŚCI

Udostępnianie w czasie rzeczywistym informacji produktowych wszystkim partnerom biznesowym jednocześnie

Szybkie i łatwe wprowadzanie nowych produktów na rynek

Wyeliminowanie ręcznych procesów i zmniejszenie liczby błędów przez podniesienie jakości danych

Zmniejszenie czasu i kosztu zarządzania danymi

Zapewnienie transparentności marki dla klientów i konsumentów

Skontaktuj się z nami


Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, które nam przekazujesz, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.