Nielsen Brandbank Data Capture - Betty Crocker Pack

Specjalnie przeszkolone zespoły pracowników, w wielu krajach świata, digitalizują dla Nielsen Brandbank dane produktowe w różnych językach, wykorzystując specjalnie opracowane do tego celu oprogramowanie.

Międzynarodowe przepisy prawa wymagają, aby konsumentom udostępnione zostały takie informacje produktowe jak m.in.: składniki, alergeny, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ograniczenia wiekowe. Detaliści potrzebują tych danych w formacie, który będzie prawidłowo działał na ich stronie internetowej. Z kolei kupujący oczekują rzetelnych, łatwo dostępnych i czytelnych, ustandaryzowanych informacji produktowych.

Proces tworzenia takich danych rozpoczyna się wykonaniem wysokiej jakości zdjęć wszystkich stron opakowania. Następnie obrazy te przesłane zostają do jednego z zespołów ds. wprowadzania danych, który rozpoczyna implementowanie danych do naszego systemu.

W ciągu ostatnich 20 lat Nielsen Brandbank opracował innowacyjne techniki tworzenia oraz zasady wprowadzania danych, które zapewniają wysoki poziom precyzji i spójności, pozwalający spełnić tak wymogi specyfikacji branżowych, jak i oczekiwania detalistów i konsumentów. Każdy element danych produktowych ma swoje własne wytyczne Nielsen Brandbank odnośnie jego zapisywania i prezentacji, co zapewnia spójność informacji w przekroju wszystkich kategorii produktowych.

Każdy produkt jest przetwarzany przez co najmniej dwóch członków zespołu ds. wprowadzania danych, po czym przeprowadzana jest dokładna kontrola jakości. W rezultacie, dane produktowe stworzone przez Nielsen Brandbank szybko uzyskują aprobatę dostawców oraz producentów i są szybko publikowane na stronach detalistów w prosty i bezproblemowy sposób.