Halvdelen af forbrugerne benytter sig af online informationer, når de køber dagligvarer. Kunderne kræver generelt flere og flere informationer om de produkter, de køber.

Det er i dag markant vigtigere, at kunne levere relevant og beriget produktindhold online. Men når det kommer til ecommerce, er der ikke mange muligheder for at differentiere dit produkt. I øjeblikket giver standard produktsider nemlig ikke meget plads til kreativitet.

Dette er ved at ændre sig.

Nielsen Brandbank Connect kan fremhæve beriget, engagerende indhold til forbrugere online.

Lad os samarbejde om at berige shoppingoplevelsen online.