The Nielsen Brandbank process

S dodavateli spolupracujeme za Vás. Pořídíme vysoce kvalitní obrázky, získáme přesné údaje a bezchybně je sdružíme na stránkách vašeho e-shopu.

You send Nielsen Brandbank a range list of products to be featured on your website.
1.

Zašlete Nielsen Brandbank seznam sortimentu, který má vaše webová stránka nabízet.

2.

Nielsen Brandbank se spojí s dodavateli z vašeho seznamu a zajistí zaslání produktů do našich studií.

Nielsen Brandbank captures product images and data.
3.

Nielsen Brandbank pořídí obrázky produktů a nasnímá související údaje.

Suppliers approve the content.
4.

Dodavatelé schválí obsah.

Nielsen Brandbank automatically distributes the content for display onto your website.
5.

Nielsen Brandbank automaticky distribuuje obsah k zobrazení na vaši webovou stránku.

Proč je důležité zaplnit webové stránky skvělým digitálním obsahem?

Protože digitální kanály každoročně generují vyšší obrat. Pozorujeme také změnu chování a očekávání kupujících:

  • Kupující hledají více informací;
  • Od různých kanálů a zařízení očekávají stejné zážitky;
  • Očekávají vyšší transparentnost informací o produktech (např. výživové hodnoty a údaje o alergenech)